I themeluar në vitin 2003, “Mirësia” është një fondacion bamirës që punon me pasion për të lehtësuar vështirësitë e atyre segmenteve të shoqërisë që gjenden në pozita të paprivilegjuara, duke u përpjekur t’u krijojë kushtet e nevojshme për një jetë dinjitoze, nëpërmjet mbulimit të nevojave materiale, sociale dhe edukative, si dhe krijimit të hapësirave për zhvillim e përparim. Ne ëndërrojmë një shoqëri të ekuilibruar dhe në harmoni, me familje të shëndoshë, ku të gjithë gëzojnë mundësi të barabarta, pavarësisht sfidave me të cilat jeta i ka përballur.