Në programin edukativo-kulturor përfshihen një sërë projektesh për ndërtimin e xhamive në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman, qendrash kulturore, si dhe financime për institucione dhe aktivitete ne fushën e arsimit.

  1. Ndërtimi i objekteve të kultit në koordinim me Komunitetin Musliman
  2. Sponsorizimi i Medresesë së Durrësit (Dega e Vajzave)
  3. Ndërtimi i qendrave kulturoro-edukative
  4. Dhurim i Mjeteve Shkollore