Ky program përfshin projekte me karakter social që ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve publike për zona dhe komunitete të caktuara, si dhe nisma që mundësojnë zhvillimin e kapaciteteve profesionale dhe ekonomike të shtresave në nevojë, për të luftuar varfërinë dhe krijuar një bazë të qëndrueshme zhvillimi.

  1. Hapje Pusesh Uji
  2. Ndërtimi i Qendrave Shëndetësore
  3. Mbjellja e Druve Frutorë
  4. Projekti i Mbarështimit të Bagëtive të Imëta
  5. Dhurimi i paisjeve elektroshtëpiake