Author: mf

Fondacioni Mirësia

Misioni i fondacionit “Mirësia” është t’u gjendet pranë përmes mbështetjes materiale, por jo vetëm, fëmijëve, individëve dhe familjeve në vështirësi dhe pamundësi ekonomike që të përmbushin nevojat e tyre bazike, si dhe të zgjerojë mundësitë e tyre për zhvillim dhe përparim. Për materializimin e vizionit të saj “Mirësia” ka ndërmarrë një sërë projektesh me karakter social dhe edukativ, duke i kushtuar vëmendje të veçantë mbrojtjes dhe edukimit të fëmijëve me vlerat më të larta njerëzore, si element kyç për progresin e shoqërisë. Në veprimtarinë e saj, “Mirësia” udhëhiqet nga norma dhe parime universale etike, të mishëruara në një sërë...

Read More
  • 1
  • 2